loader image

Színházi tömegek az 1920-as években

A négy különböző szövegfajtát felölelő válogatás a korabeli tömegmetaforizációk négy paradigmatikus esetét veszi számba és kommentálja. A forradalmi tömeg színpadi elrendezésének belső szempontból történő, ironikus leírását adja 1921-ben Az Est című bulvárlap névtelen tárcaírója. Pekár Gyula Danton című, a színikritikusok által összességében tendenciózusnak ítélt történelmi drámájának statisztájaként a szerző a tömeg olyan hangeffektusaira irányítja a figyelmet, amelyek magukban foglalják az irányítottság és a felforgatás momentumait is (Teller Katalin kommentárja). Rab Gusztáv Mocsárláz című, a Nyugat 1922-es évfolyamában folytatásokban megjelent regényének Kezdődik a láz című fejezete a hadifogságból traumatizáltan hazatérő katona szemszögéből ábrázolja a számára idegen és fenyegető, a háború utáni magyar társadalom metonímiájaként megjelenített, főleg hadigazdagokból álló színházi közönséget, különös hangsúlyt fektetve az olfaktorikus és vizuális érzékelés elhatároló hatásmozzanataira (Kenderesy Anna kommentárja). A szintén 1922-ben, a Tolnai Világlapjá ban megjelent, Lőrinczy György tollából származó tárcaesszé a színész és közönsége viszonyának perspektívájából írja le az egyszerre idomítható – és ekképp vadállati jegyekkel felruházott –, és egyszerre a hétköznapi tapasztalatokat kompenzáló ingereket passzívan befogadó nézők tömegét (Kenderesy Anna kommentárja). Szintén a színházi közönség ellenséges és erőszakos jellegét bontja ki Barta Sándor Pánik a városban című, emigrációban írt, 1927-es novellája, amely azonban a publikumon belüli osztálykülönbségekből kiindulva, biológiai metaforákkal keretezve jelenít meg olyan tömegpánikot, amely szándékolatlanul is forradalmi potenciált hordoz (Teller Katalin kommentárja).

A K 137650 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a KULT_K pályázati program finanszírozásában valósul meg.

További olvasnivalók

Tömeg 1920/2020

Summary of papers presented at the international conference – Metaphors of Masses, Crowds, Swarms, and Multitudes in Central and Eastern Europe, 1920s/2020s

“The international conference , organised by the members of the research project The Crowd. Cultural Attributions of Meaning 1920/2020 , aimed at putting its results in a comparative regional perspective, both in their historical and contemporary aspects. The speakers, some of whom responded to an open call for papers and others who were invited, discussed topics that were relevant to the discourses on the presentation and organisation of human crowds in the 20 th and 21 st centuries.”

Elolvasom »
Tömeg 1920/2020

„Megéri vállalni az erőszak kockázatát.” – Hans Ulrich Gumbrecht budapesti előadása a szurkolói tömegélményről

“Hans Ulrich Gumbrecht, a Stanford Egyetem emeritált professzora, a Jeruzsálemi Egyetem aktív oktatója és az ELTE díszdoktora 2022. november 30-án egy szeminárium és egy előadás keretein belül beszélt a Kijárat Kiadó gondozásában idén megjelent Szépség a sportban / Tömeg a stadionban című könyvében vizsgált témákról. ” (Kenderesy Anna és Keresztury Dorka írása)

Elolvasom »