loader image

Rólunk (Impresszum)

„Vitathatatlan, hogy nem helyes, ha a törvények hatalmat igényelnek maguknak a tudományok fölött, mert a tudományok végcélja az igazság. Az igazság szükséges a léleknek, és zsarnokság az, ha a legkisebb kényszer is akadályozza e lényeges szükségletének kielégítésében.”Gotthold Ephraim Lessing: Laokoón

„[…T]ermékenynek csakis az tekinthető, ami a képzelőerőnek szabad csapongást enged. Minél többet látunk, annál több hozzágondolni-valónknak kell lennie. Minél többet gondolunk hozzá, annál többet kell látni vélnünk.” – Gotthold Ephraim Lessing: Laokoón

A Laokoón az ELTE BTK Esztétika Tanszékének online folyóirata, melyet a tanszék hallgatói, tanárai szerkesztenek, működtetnek, és melyen elsősorban a tanszékhez kötődő oktatók és hallgatók írásai, fordításai jelennek meg, illetve a tanszék által rendezett események felhívásai, tudósításai kapnak helyet. Emellett a folyóirat megjelenést biztosít az egyetem többi hallgatójának, oktatójának, illetve az egyetemtől független szakembereknek is, mindazoknak, akik esztétikai, filozófiai, művészeti, kulturális témákkal foglalkoznak.

A Laokoón egyik célja, hogy a tanszék hallgatóinak a munkáit fel- és bemutassa. A szerkesztőség pedig legfontosabb feladatának tartja, hogy ezt szakértelmével és gondoskodásával támogassa. Munkánk során szeretnénk segítséget és biztatást adni, elősegíteni a szakmai fejlődést, célunk az oktatás, a kutatás támogatása.

Várjuk tehát az esztétika, a filozófia és a művészet különböző területeire vonatkozó írásokat.

A Laokoón szerkesztősége

Oktatói üzenet

Szükségünk van-e egy újabb, tárgyát tekintve sok más honlaphoz és on-, illetve offline folyóirathoz hasonló publikációs fórumra? Mi az, amivel a Laokoón ifjabb változata mást és többet nyújthat?

Amikor évekkel ezelőtt az ELTE BTK Esztétika Tanszékének beszélgetésein felvetődött, hogy indítsunk-e egy tematikusan és a szerzőgárdát illetően nyitott, a hallgatók és az oktatók egyetemi munkáját tükröző honlapot, arra jutottunk, hogy épp ez, vagyis a tanszék sokszínűségének és szakmaiságának online lenyomata hívhatja fel a figyelmet az esztétika időszerűségére, humántudományi és kulturális-társadalompolitikai relevanciájára.

Oktatók és hallgatók írásainak és fordításainak megjelentetésével, a tanszék szervezte rendezvényekről szóló tudósításokkal az a célunk, hogy láthatóvá tegyük ezt a heterogenitást és azt a jelentős szerepet, amelynek köszönhetően az esztétikai kérdésfelvetések a maguk történeti és kortársi vonatkozásaik révén megkerülhetetlenek.

A szerkesztésben nyújtott segítségéért köszönettel tartozunk Juhász Péter mesterszakos hallgatónknak és Szapora Márk Aurél doktorandusz hallgatónknak.

Laokoón nevében:

Darida Veronika, Nemes Z. Márió és Teller Katalin

Elérhetőségek:

Emailcím:
[email protected]

A Laokoón Facebook-oldala:
https://www.facebook.com/Laoko%C3%B3n-108555398559578

Az Esztétika Tanszék Facebook-oldala:
https://www.facebook.com/ELTE-Eszt%C3%A9tika-951997634888216

A Laokoón online folyóirat Youtube-csatornája:
https://www.youtube.com/channel/UCp7TqcGXcyJTn8M4trzvvWQ

Laokoón szerkesztősége

Szapora Márk Aurél
Esztéta, PhD hallgató
Főszerkesztő
(2020 óta)

Borsos Bettina
Esztéta, PhD hallgató
Szerkesztő
(2022 óta)

Gerdesits Pál
Filmesztéta, PhD hallgató
Szerkesztő
(2021 óta)

Mosóczi Bálint Gusztáv
Bécsi Egyetem kognitív tudományok mesterszakos hallgatója (MEi:CogSci)
Szerkesztő
(2021 óta)

Nagy Tamara
Művészettörténész, PhD hallgató
Szerkesztő asszisztens, segédszerkesztő
(2020 óta)

Győrfi Laura
Esztéta
Segédszerkesztő
(2022 óta)

Szabó Máté
Esztéta
Segédszerkesztő
(2022 óta)

Pálffy András
Rendszergazda, informatikus
(2019 óta)

Korábbi munkatársaink

Juhász Péter
Főszerkesztő (2020-ig)
Karácsony Dávid (2020/2021 tavaszi félév)
Magyar Boglárka (2020/2021 tavaszi félév)
Németh Zsófia (2020/2021 tavaszi félév)
Szilágyi Borka (2020/2021 tavaszi félév)
Varga Bence (2020/2021 tavaszi félév)