loader image

Kurzusajánló

Kurzusajánló, őszi félév 2023/2024

Oktató: Szapora Márk Aurél

Kurzus címe: Fantasztikum és pszichoanalízis

Kurzus kódja: BBN-ESZ-402.161

Kurzus típusa: szeminárium

Kurzus időpontja: H:17:45-19:15 (6-8 ép. földszint 042.) 

Kurzus leírása: A kurzus során a fantasztikum és a pszichoanalízis kapcsolatát fogjuk feltárni. Sigmund Freud A kísérteties (Das Unheimliche, The „Uncanny”), című tanulmánya alapjaiban összekötötte a fantasztikumot a pszichoanalízissel. Ezáltal elsőként E. T. A. Hoffman (A homokember) művén keresztül felelevenítenénk ezt a kapcsolatot Sarah Kofman (Freud and Fiction) értelmezése által vezetve. Majd A költő és a fantáziaműködés, Freud ezen rövidebb szövegével folytatnánk az elemzést. Megkerülhetetlen lesz a Pszichoanalízis kötetnek az első két előadása is, hiszen itt bontja ki Freud a fantasztikum szerepét és működését a saját gondolatrendszerében. Mely gondolatrendszer mentén Anna Freud Tagadás fantáziában (Denial in Fantasy) fejezete Az én és az elhárító mechanizmusok című kötetéből megkerülhetetlen lesz. Segítségül mind ehhez Sutyák Tibor a Freud-elv, a pszichoanalízis mint lélekfilozófia könyve szolgál, különösen a A világtalan fejezet, illetve Richard Rorty Freud és a morális reflexió írása és mintegy háttérként Rosemary Jackson Fantasy: Literature of Subversion kötete is jelen lesz. Fogunk további fantasztikus műveket is olvasni A homokember mellett, például Paolo Bacigalupi A felhúzhatós lány című könyve evidensen témába ütköző, különösen Freud a kísértetiesről szóló szövegéhez mérten.

Alapvető szakirodalom:

Freud, Anna: Az én és az elhárító mechanizmusok. Ford.: Horgász Csaba, Animula Kiadó, Budapest, 1994.

Freud, Sigmund: A kísérteties. Ford.: Bókay Antal és Erős Ferenc. in.: Művészeti írások, Filum Könyvkiadó, Budapest, 2001, 245-283 oldal

Freud, Sigmund: A költő és a fantáziaműködés. Ford.: Bókay Antal és Erős Ferenc. in.: Művészeti írások, Filum Könyvkiadó, Budapest, 2001, 103-115 oldal

Freud, Sigmund: Pszichoanalízis. Ford: Ferenczi Sándor. Helikon Kiadó, Budapest, 2016.

Jackson, Rosemary: Fantasy: The literature of Subversion. London, Methuen, 1981.

Kofman, Sarah: Freud and Fiction. Polity Press, Cambridge, 1991.

Rorty, Richard: Freud és a morális reflexió. Ford.: Vitézy Zsófia. in.: Heideggerről és másokról. Jelenkor Kiadó, Pécs, 1997, 181-207 oldal

Sutyák Tibor: A Freud-elv, A pszichoanalízis mint lélekfilozófia. Kalligram Kiadó, Pozsony, 2008.

Oktató: Gerdesits Pál

Kurzus címe: Werner Herzog extatikus igazsága

Kurzus kódja: BBN-FLM18-402.51, BBN-ESZ-402.157

Kurzus típusa: szeminárium

Kurzus időpontja, helye: K:14:15-15:45 (6-8 ép. III. emelet 321. Szeminárium (BM-3-321-01-12))

Kurzus leírása: A kurzus elsődleges célja, hogy közösen megértsük, mit is jelent a Werner Herzog által sűrűn hangoztatott extatikus/költői/poétikus igazság. Ehhez Herzog filmjei (valamint esszéi, kiáltványai és egyéb irodalmi alkotásai) mellett olyan szövegeket válogattam össze, amelyek segítik megérteni a herzogi „rendszer” esztétikai alapfogalmait (fenséges, tragikus hős, a képek születése stb.) is. Mindez természetesen az óra aktuális témáihoz kapcsolódó filmtörténeti kontextus, illetve filmelméleti alapfogalmak ismertetése mentén hivatott megvalósulni.

Kurzus menete:

1. Bevezetés (09.12.)

2. „Ezek csak filmek” (09.19.)

Kötelező filmek:

Aguirre, Isten haragja (1972)
Találkozások a világ végén (2004)

3. Extatikus igazság 1 (09.26.)

Olvasmányok:

Werner Herzog: Minnesota Declaration
Werner Herzog: On the Absolute, the Sublime and the Ecstatic Truth

Kötelező filmek:

Werner Herzog: Tanórák a sötétben (1992)
Luis Buñuel: Föld, kenyér nélkül (1932)

4. Extatikus igazság 2 (10.03.)

Olvasmány:

Nietzsche: A tragédia születése (részletek)

Kötelező film:

A hallgatás és sötétség országa (1971)

Ajánlott film:

Elfeledett álmok barlangja (2010)

5. A fenséges és a belső tájkép, illetve mikor mindez nem működik (10.10.)

Olvasmány:
Kant: Az ítélőerő kritikája (részlet: A fenséges analitikájáról)

Kötelező film:
Steiner képfaragó nagy extázisa (1974)

Ajánlott film:

A fehér gyémánt (2004)

6. A tragikus hős (10.17.)

Olvasmány:

Foucault: Mi a felvilágosodás?

Kötelező film:

Bruno vándorlásai (1977)

Ajánlott film:

Fitzcarraldo (1982)

7. A púposok (10.24.)

Olvasmány:
Nietzsche: Így szólott Zarathustra (részlet)

Kötelező film:

Handicapped Future (1971)

Ajánlott film:

Cobra Verde (1987)

8. Nyelv és tudomány (11.07.)

Olvasmány:

Nietzsche: A nem morálisan fölfogott igazságról és hazugságról

Kötelező film:
Kaspar Hauser (1974)

Ajánlott film:
Nosferatu, a vámpír (1979)

9. Herzog és a szürrealizmus (11.14.)

Olvasmány:

Breton: A szürrealizmus első kiáltványa

Kötelező film:

Fata Morgana (1971)

Ajánlott film:

Ahol a zöld hangyák álmodnak (1984)

10. A konstruált valóság (11.21.)

Kötelező filmek:

Végtelen kék mélység (2005)
Kis Dieter repülni akar
(1997)

11. Extázis és közöny (11.28.)

Olvasmány:

Merleau-Ponty: Cézanne kételye

Kötelező film:

A grizzlyember (2005)

Ajánlott film:

Legkedvesebb ellenségem (1999)

12. Összegzés (12.05.)

Kötelező film:

Családi Románc Kft (2019)

Ajánlott film:

Mocskos zsaru – New Orleans utcáin (2009)

Elsajátítandó kompetenciák és módszerek: A Werner Herzog (film)művészetéhez köthető filmtörténeti, filmelméleti és esztétikai fogalmak elsajátítása és a filmekről, valamint a filmek kapcsán felmerülő kérdésekről, problémákról, állításokról való közös gondolkodás.

Kurzus teljesítésének követelményei: szemináriumi dolgozat vagy szóbeli beszámoló

Kötelező / ajánlott filmek:

1.

2.Kötelező filmek:

Aguirre, Isten haragja (1972)
Találkozások a világ végén (2004)

3. Kötelező filmek:

Werner Herzog: Tanórák a sötétben (1992)
Luis Buñuel: Föld, kenyér nélkül (1932)

4. Kötelező film:

A hallgatás és sötétség országa (1971)

Ajánlott film:

Elfeledett álmok barlangja (2010)

5. Kötelező film:
Steiner képfaragó nagy extázisa (1974)
Ajánlott film:
A fehér gyémánt (2004)

6. Kötelező film:
Bruno vándorlásai (1977)
Ajánlott film:
Fitzcarraldo (1982)

7. Kötelező film:

Handicapped Future (1971)

Ajánlott film:

Cobra Verde (1987)

8. Kötelező film:
Kaspar Hauser (1974)


Ajánlott film:
Nosferatu, a vámpír (1979)

9. Kötelező film:

Fata Morgana (1971)

Ajánlott film:

Ahol a zöld hangyák álmodnak (1984)

10. Kötelező filmek:


Végtelen kék mélység (2005)
Kis Dieter repülni akar (1997)

11. Kötelező film:

A grizzlyember (2005)

Ajánlott film:

Legkedvesebb ellenségem (1999)

12. Kötelező film:

Családi Románc Kft (2019)

Ajánlott film:

Mocskos zsaru – New Orleans utcáin (2009)

Az ajánlott filmek sora természetesen a szemináriumi beszélgetések és a hallgatói preferenciák alapján változhat.

Kötelező / ajánlott irodalom:

Kötelező irodalom:

Breton: A szürrealizmus első kiáltványa

Foucault: Mi a felvilágosodás?

Herzog: Minnesota Declaration
Herzog: On the Absolute, the Sublime and the Ecstatic Truth

Kant: Az ítélőerő kritikája (részlet: A fenséges analitikájáról)

Merleau-Ponty: Cézanne kételye

Nietzsche: A nem morálisan fölfogott igazságról és hazugságról

Nietzsche: A tragédia születése (részletek)

Nietzsche: Így szólott Zarathustra (részlet)

Ajánlott irodalom:

Ames, Eric: Herzog, Landscape, and Documentary, Cinema Journal 48 (2009), no. 2.

Ames, Eric (ed.): Werner Herzog: Interviews. Jackson: University Press of Mississippi, 2014.  

Atkinson, Michael: The Wanderings of Werner Herzog. Film Comment 36 (2000) No. 1. pp. 16-19.  

Bachmann, Gideon: The Man on the Volcano. Film Quarterly 31 (Autumn 1977), No. 1. pp. 2-10.

Blumenthal, Karl-Rainer: Of Gods and grizzlies: The Non-Aesthetic of Nature and the new Kinship of Werner Herzog and Caspar David Friedrich. 2006.

Corrigan, Timothy (ed.): The Films of Werner Herzog: Between Mirage and History. Oxfordshire: Routledge, 2014.  

Cronin, Paul (ed.): Herzog on Herzog. London: Faber and Faber, 2002.

Davidson, David: Borne Out Of Darkness: The Documentaries of Werner Herzog. Film Criticism 11 (Fall-Winter 1986-87, 10th ANNIVERSARY ISSUE) No. 1/2. pp. 15-30.  

Elsaesser, Thomas: A német újfilm. Budapest: Új Palatinus Könyvesház Kft., 2004. (trans. Dobay Ádám, Gergely Gábor, Liszka Tamás, Vincze Teréz)

Fischer, André: Deep Truth and the Mythic Veil: Werner Herzog’s New Mythology in Land of Silence and Darkness. Film Philosophy 22 (2018), no. 1. pp. 39-59.  

Fredriksson, Antony: The Art of Attention in Documentary Film and Werner Herzog, Film-Philosophy 12 (2018), no.1.

Herzog, Werner: Dereng a világ. Budapest: 21. Század Kiadó, 2022. (trans. Szijj Ferenc)

Herzog, Werner: Of Walking In Ice. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2015 (1978). (trans. Herzog, Martje – Greenberg, Alan)

Jacobson, Harlan: The Abyss: Werner Herzog’s 3-D cave for grownups. Film Comment 47 (2011), no. 3. pp. 20-21.

Jacobson, Harlan: The Abyss: Werner Herzog’s 3-D cave for grownups. Film Comment 47 (2011), no. 3.

Johnson, Cristopher: Science in Three Dimensions: Werner Herzog’s Cave of Forgotten Dreams, The Modern Language Review 101 (2014), no. 4.

Kracauer, Siegfried: Theory of Film – The Redemption of Physical Reality. Princeton: Princeton University Press, 1997.

Lacan, Jacques: A tükör-stádium mint az én funkciójának kialakítója, ahogyan ezt a pszichoanalitikus tapasztalat feltárja számunkra. Imágó 4 (1993) No. 2. pp. 5-11. (trans. Erdélyi Ildikó, Füzesséry Éva)

Merleau-Ponty, Maurice: A filozófia dicsérete. Budapest: Európa, 2003. (trans. Sajó Sándor)

Merleau-Ponty, Maurice: A szem és a szellem. (trans. Moldvay-Vajdovich) In.: Bacsó Béla (ed.): Fenomén és mű. Budapest: Kijárat Kiadó, 2002.

Pettman, Dominic: Bear Life: Autoscopic Recognition in Werner Herzog’s Grizzly Man. In: Koojiman, Pisters, Strauven (eds.): Mind the Screen. Media Concepts According to Thomas Elsaesser. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008.

Prager, Brad (ed.): A Companion to Werner Herzog. Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2012.

Prager, Brad (ed.): The Cinema of Werner Herzog: Aesthetic Ecstasy and Truth. New York: Wallflower Press, 2007.  

Schlegel, Friedrich: Az érthetetlenségről. (ford. Vámosi Pál) In.: Salyámosi Miklós (ed.): Kultusz és áldozat. A német esszé klasszikusai, Budapest: Európa Könyvkiadó, 1981. pp.

Schlegel, Friedrich: Kritikai töredékek – 112-es töredék. In: August-Wilhelm Schlegel – Friedrich Schlegel: Válogatott esztétikai írások, Budapest, Gondolat, 1980, pp. (trans. Tandori Dezső)

Thomas, Paul: Going to Extremes, Film Quarterly 66 (2012), no. 1.

Trigg, D., The flesh of the forest: Wild being in Merleau-Ponty and Werner Herzog, Emotion, Space and Society 5 (2011). no. 3.

Trigg, Dylan: The flesh of the forest: Wild being in Merleau-Ponty and Werner Herzog. Emotion, Space and Society 5 (2012). no. 3. pp. 141-147.

Verrone, William: Transgression and Transcendence in the Films of Werner Herzog, Film-Philosophy 15 (2011), no.1.

Oktató: Keskeny András

Kurzus címe: A POST-CINEMA KORTÁRS DISKURZUSAI (VÁLASZTHATÓ FILMTUDOMÁNYI KURZUS)

Kurzus típusa: elméleti szeminárium (BA)

Kurzus kódja: BBN-FLM-402.27

Kurzus leírása: A mozi utáni filmről és moziról szóló diszkurzus gyökerei az ezredforduló környékéig nyúlnak vissza, ám maga a post-cinema kifejezés először Steven Shaviro Post Cinematic Affect (2010) című könyve kapcsán robbant be a köztudatba. A kifejezés ezután rendre elkezdett felbukkanni különféle angolnyelvű szakfolyóiratok cikkeiben, az évtized végére pedig használatának diskurzussá sűrűsödéséről lehet beszélni, amennyiben olyan tanulmánykötetek mint Shane Denson és Julia Leyda Post-Cinema: Theorizing 21st-Century Film (2016) és José Moure és Dominique Chateau Post-cinema: Cinema in the Post-art Era (2020) megpróbálják áttekinteni a mozi utáni korszakban felvetődő problémák körét, és az ezzel kapcsolatos elméleti pozíciókat. Ezekből a kötetekből ugyanakkor az is kiderül, hogy a post-cinema kifejezés inkább egyfajta ernyőfogalom, semmint koherens elméleti diskurzus. Jelentését és használatát illetően messzemenően nincs egyetértés. A fogalomhoz kötődő elméleti spektrum a digitális képalkotás következtében előálló fotóreferenciális „reprezentációs krízistől” a zabolázatlan digitális effektek segítségével megújult Hollywoodig, a digitális technika mediális univerzalizmusa által beköszöntő „posztmediális korszak” kihirdetésétől az audiovizuális kultúra általános gamefikation -séig, a mise-en-scéne „posztkontinuitásától” a 3D moziig, a mozi és a „későkapitalizmus” összefonódásaitól az algoritmusok antropológiai hatalmáig, az átalakuló nézői szokásoktól a „mozi halálnak” deklarálásáig terjed. A post-cinema fogalma tehát mindenekelőtt annak a koránt sem most kezdődő átalakulásnak a fogalmi sűrítménye, amik mára a klasszikus játékfilmek és a hagyományos filmszínházak utáni új periódushoz vezettek. Ahogy Vinzenz Hediger a frankfurti Goethe-Universität professzora fogalmaz, a filmelmélet szentháromságának számító indexikalitás, mozi-diszpozitív, és filmtörténeti kánon mára már végleg a múlté, ugyanakkor Hediger a post-cinema diskurzusait is kritizálja. Szerinte azok még mindig abban akarnak elmerülni melankóliával, ami a mozi már nem. A kurzus az említett kötetek és pozíciók segítségével próbál meg betekintést adni a post-cinema diskurzusaiba. 

Kurzus teljesítésének követelményei : Háromnál nem több hiányzás, az óraeleji öt beugró kérdésből minden esetben legalább három helyes megválaszolása, aktív órai munka, és a félév végén egy 6-8 oldalas esszé leadása egy szabadon választott, a kurzushoz kapcsolódó témában

Elsajátítandó kompetenciák és módszerek: Angolnyelvű szakszövegek értelmezésének, interpretációjának, kontextusba helyezésének, valamint az azokról szóban vagy írásban való értekezés képességei. A hallgatók bevezetése a post-cinema diskurzusba. A diskurzus legfőbb alapvetéseinek, alirányzatainak és fogalmainak elsajátítása.

Kötelező / ajánlott irodalom: l. a félév menetében.

Megjegyzés: a hallgatóknak a szemináriumon angolnyelvű szakszövegek rendszeres olvasásával kell számolniuk.

A félév menete:

BEVEZETŐ

1. Ismerkedés, a félév agendájának bemutatása, tanulmányi követelmények ismertetése

2. A következő szövegek közös értelmezése az órán: Shane Denson and Julia Leyda , „ Perspectives on Post-Cinema: An Introduction,” in Post-cinema: Theorizing 21st-Century Film , eds. ids. (Falmer: Reframe Books, 2016), pp. 1–19.; Dominique Chateau and José Moure, „Introduction,” in Post-Cinema. Cinema in the Post-art Era , eds. ids. (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020), pp. 13–24.

A MOZI VÉGE?

3. A következő szöveg közös értelmezése az órán: Dudley Andrew: „Announcing the End of the Film Era. The Lumiére Galaxy: Seven Key Words for the Cinemato Come by Francesco Casetti, Columbia University Press, 2015,” in Post-Cinema. Cinema in the Post-art Era , eds. Dominique Chateau and José Moure (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020), pp. 45–66.

KERETFELTÉTELEK

A technológiai átalakulás a mozi- és filmkultúrában

4. A következő szöveg közös értelmezése az órán: Leon Gurevitch, Cinema Designed: Visual Effects Software and the Emergence of the Engineered Spectacle,” in Post-cinema: Theorizing 21st-Century Film , eds. Shane Denson and Julia Leyda (Falmer: Reframe Books, 2016), pp. 270–297.

5. A következő szöveg közös értelmezése az órán: Victor Burgin, „Mutation, Appropriation and Style,” in Post-Cinema. Cinema in the Post-art Era , eds. Dominique Chateau and José Moure (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020), pp. 99–128.

Milyen gazdasági, mediális és kulturális diszpozitív jön a mozi után?

6. A következő szöveg közös értelmezése az órán: Felix Brinker, “On the Political Economy of the Contemporary (Superhero) Blockbuster Series,” in Post-cinema: Theorizing 21st-Century Film , eds. Shane Denson and Julia Leyda (Falmer: Reframe Books, 2016), pp. 433–473.

7. A következő szöveg közös értelmezése az órán: Malte Hagener, „Thinking Inside and Outside of the (Blick) Box. Bird Boksz and Netflix’s Algoritmic Operations,” in Post-Cinema. Cinema in the Post-art Era , eds. Dominique Chateau and José Moure (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020), pp. 175–193.

A FILMES FORMÁK VÁLTOZÁSAI

8. A következő szöveg közös értelmezése az órán: Steven Shaviro, „Post-Cinematic Affect,” in Post-cinema: Theorizing 21st-Century Film , eds. Shane Denson and Julia Leyda (Falmer: Reframe Books, 2016), pp. 129–145.

9. A következő szöveg közös értelmezése az órán: Miriam De Rosa, „Dwelling with Moving Image,” in Post-Cinema. Cinema in the Post-art Era , eds. Dominique Chateau and José Moure (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020), pp. 221–240.

ÖSSZEFOGLALÁS

Akkor mi is az a post-cinema?

10. A következő szöveg közös értelmezése az órán: Julia Leyda and Rosalind Galt and Kylie Jarrett, „Post-Cinema, Digitality, Politics,” in Post-cinema: Theorizing 21st-Century Film , eds. Shane Denson and Julia Leyda (Falmer: Reframe Books, 2016), pp. 976–990.

Ellenpozíciók: a post-cinema meghaladási kísérletei

11. Kitekintés: a Konfiguration des Filmes című doktori kollégium programjának szemügyre vétele, mint a post-cinema diskurzusok lehetséges kritikája: https://konfigurationen-des-films.de/ueber-das-kolleg/

További olvasnivalók

Alapozó

Kurzusajánló

Nagy szeretettel ajánljuk az ELTE Esztétika Tanszék doktoranduszainak szabadkredites óráit 2022/2023-as tavaszi félévben. A lista folyamatosan bővül.

Elolvasom »