loader image

Kurzusajánló

Kurzusajánló, őszi félév 2023/2024 – Folyamatosan bővül

Keskeny András:

A POST-CINEMA KORTÁRS DISKURZUSAI (VÁLASZTHATÓ FILMTUDOMÁNYI KURZUS)

Kurzus típusa: elméleti szeminárium (BA)

Kód: BBN-FLM-402.27

Kurzus leírása: A mozi utáni filmről és moziról szóló diszkurzus gyökerei az ezredforduló környékéig nyúlnak vissza, ám maga a post-cinema kifejezés először Steven Shaviro Post Cinematic Affect (2010) című könyve kapcsán robbant be a köztudatba. A kifejezés ezután rendre elkezdett felbukkanni különféle angolnyelvű szakfolyóiratok cikkeiben, az évtized végére pedig használatának diskurzussá sűrűsödéséről lehet beszélni, amennyiben olyan tanulmánykötetek mint Shane Denson és Julia Leyda Post-Cinema: Theorizing 21st-Century Film (2016) és José Moure és Dominique Chateau Post-cinema: Cinema in the Post-art Era (2020) megpróbálják áttekinteni a mozi utáni korszakban felvetődő problémák körét, és az ezzel kapcsolatos elméleti pozíciókat. Ezekből a kötetekből ugyanakkor az is kiderül, hogy a post-cinema kifejezés inkább egyfajta ernyőfogalom, semmint koherens elméleti diskurzus. Jelentését és használatát illetően messzemenően nincs egyetértés. A fogalomhoz kötődő elméleti spektrum a digitális képalkotás következtében előálló fotóreferenciális „reprezentációs krízistől” a zabolázatlan digitális effektek segítségével megújult Hollywoodig, a digitális technika mediális univerzalizmusa által beköszöntő „posztmediális korszak” kihirdetésétől az audiovizuális kultúra általános gamefikation -séig, a mise-en-scéne „posztkontinuitásától” a 3D moziig, a mozi és a „későkapitalizmus” összefonódásaitól az algoritmusok antropológiai hatalmáig, az átalakuló nézői szokásoktól a „mozi halálnak” deklarálásáig terjed. A post-cinema fogalma tehát mindenekelőtt annak a koránt sem most kezdődő átalakulásnak a fogalmi sűrítménye, amik mára a klasszikus játékfilmek és a hagyományos filmszínházak utáni új periódushoz vezettek. Ahogy Vinzenz Hediger a frankfurti Goethe-Universität professzora fogalmaz, a filmelmélet szentháromságának számító indexikalitás, mozi-diszpozitív, és filmtörténeti kánon mára már végleg a múlté, ugyanakkor Hediger a post-cinema diskurzusait is kritizálja. Szerinte azok még mindig abban akarnak elmerülni melankóliával, ami a mozi már nem. A kurzus az említett kötetek és pozíciók segítségével próbál meg betekintést adni a post-cinema diskurzusaiba. 

Kurzus teljesítésének követelményei : Háromnál nem több hiányzás, az óraeleji öt beugró kérdésből minden esetben legalább három helyes megválaszolása, aktív órai munka, és a félév végén egy 6-8 oldalas esszé leadása egy szabadon választott, a kurzushoz kapcsolódó témában

Elsajátítandó kompetenciák és módszerek: Angolnyelvű szakszövegek értelmezésének, interpretációjának, kontextusba helyezésének, valamint az azokról szóban vagy írásban való értekezés képességei. A hallgatók bevezetése a post-cinema diskurzusba. A diskurzus legfőbb alapvetéseinek, alirányzatainak és fogalmainak elsajátítása.

Kötelező / ajánlott irodalom: l. a félév menetében.

Megjegyzés: a hallgatóknak a szemináriumon angolnyelvű szakszövegek rendszeres olvasásával kell számolniuk.

A félév menete:

BEVEZETŐ

1. Ismerkedés, a félév agendájának bemutatása, tanulmányi követelmények ismertetése

2. A következő szövegek közös értelmezése az órán: Shane Denson and Julia Leyda , „ Perspectives on Post-Cinema: An Introduction,” in Post-cinema: Theorizing 21st-Century Film , eds. ids. (Falmer: Reframe Books, 2016), pp. 1–19.; Dominique Chateau and José Moure, „Introduction,” in Post-Cinema. Cinema in the Post-art Era , eds. ids. (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020), pp. 13–24.

A MOZI VÉGE?

3. A következő szöveg közös értelmezése az órán: Dudley Andrew: „Announcing the End of the Film Era. The Lumiére Galaxy: Seven Key Words for the Cinemato Come by Francesco Casetti, Columbia University Press, 2015,” in Post-Cinema. Cinema in the Post-art Era , eds. Dominique Chateau and José Moure (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020), pp. 45–66.

KERETFELTÉTELEK

A technológiai átalakulás a mozi- és filmkultúrában

4. A következő szöveg közös értelmezése az órán: Leon Gurevitch, Cinema Designed: Visual Effects Software and the Emergence of the Engineered Spectacle,” in Post-cinema: Theorizing 21st-Century Film , eds. Shane Denson and Julia Leyda (Falmer: Reframe Books, 2016), pp. 270–297.

5. A következő szöveg közös értelmezése az órán: Victor Burgin, „Mutation, Appropriation and Style,” in Post-Cinema. Cinema in the Post-art Era , eds. Dominique Chateau and José Moure (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020), pp. 99–128.

Milyen gazdasági, mediális és kulturális diszpozitív jön a mozi után?

6. A következő szöveg közös értelmezése az órán: Felix Brinker, “On the Political Economy of the Contemporary (Superhero) Blockbuster Series,” in Post-cinema: Theorizing 21st-Century Film , eds. Shane Denson and Julia Leyda (Falmer: Reframe Books, 2016), pp. 433–473.

7. A következő szöveg közös értelmezése az órán: Malte Hagener, „Thinking Inside and Outside of the (Blick) Box. Bird Boksz and Netflix’s Algoritmic Operations,” in Post-Cinema. Cinema in the Post-art Era , eds. Dominique Chateau and José Moure (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020), pp. 175–193.

A FILMES FORMÁK VÁLTOZÁSAI

8. A következő szöveg közös értelmezése az órán: Steven Shaviro, „Post-Cinematic Affect,” in Post-cinema: Theorizing 21st-Century Film , eds. Shane Denson and Julia Leyda (Falmer: Reframe Books, 2016), pp. 129–145.

9. A következő szöveg közös értelmezése az órán: Miriam De Rosa, „Dwelling with Moving Image,” in Post-Cinema. Cinema in the Post-art Era , eds. Dominique Chateau and José Moure (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020), pp. 221–240.

ÖSSZEFOGLALÁS

Akkor mi is az a post-cinema?

10. A következő szöveg közös értelmezése az órán: Julia Leyda and Rosalind Galt and Kylie Jarrett, „Post-Cinema, Digitality, Politics,” in Post-cinema: Theorizing 21st-Century Film , eds. Shane Denson and Julia Leyda (Falmer: Reframe Books, 2016), pp. 976–990.

Ellenpozíciók: a post-cinema meghaladási kísérletei

11. Kitekintés: a Konfiguration des Filmes című doktori kollégium programjának szemügyre vétele, mint a post-cinema diskurzusok lehetséges kritikája: https://konfigurationen-des-films.de/ueber-das-kolleg/

További olvasnivalók