loader image

Kurzusajánló

Nagy szeretettel ajánljuk az ELTE Esztétika Tanszék doktoranduszainak szabadkredites óráit 2022/2023-as tavaszi félévben. A lista folyamatosan bővül.

Rendezői színház a kortárs operajátszásban

(BBN-ESZ-402:149)

Helyszín: Múzeum körút 6–8., földszint, 039-es terem

Időpont : hétfő, 10:45-12:15

Oktató : Gyárfás Orsolya

A kurzus a kortárs operajátszás meghatározó – és leginkább vitatott – aspektusát, a rendezői színház ( Regietheater ) működését vizsgálja. A rendezői színház a hagyományosan konzervatív szemléletű operajátszás kitartó botrányköve, mely újra és újra felveti a “műhöz” illetve a “szerzői intenciókhoz való hűség” kérdéseit/problematikáját (“Werktreue”). A kurzus a rendezői színház jelenségének színház–, illetve operatörténeti áttekintését követően konkrét rendezésekre (Lydia Steier –  Varázsfuvola , Salzburger Festspiele; Jean-Francois Sivadier –  Don Giovanni , Aix-en-Provence) fókuszálva igyekszik körüljárni annak a kérdését, hogy az operai repertoár gyakran recepció/interpretációtörténetüket tekintve túlterhelt műveivel mit kezdhet a kortárs rendezői színház.

Világépítés és fantasztikum

(BBN-ESZ-402:152)

Helyszín: Múzeum körút 6–8., földszint, 042-es terem

Időpont : hétfő, 17:45-19:15

Oktató : Szapora Márk Aurél

A világépítés (World-building) fogalmának a jelentőségét és gyakorlati megvalósítását vizsgálnánk a kurzus keretein belül elméleti anyagokon és irodalmi példákon keresztül. Alapvető szakirodalom Keserű József Lehetnek sárkányaid is, A fantáziavilágok építése mint kulturális gyakorlat című kötete, ezen belül is hangsúlyosan A fantáziavilágok ontológiája és a Nyelv és világépítés fejezetekre koncentrálnánk. A szerző A világépítés komplexitása a fantasyben című tanulmánya is megkerülhetetlen ( Poptechnikák, Komplexitás a népszerű kultúrában kötetben), ahogy Nelson Goodman Ways of Worldmaking könyve, ezen belül is a Words, Works, Worlds fejezet. Egy átfogó elméleti megalapozásként H. Nagy Péter könyvéből ( Alternatívák, A popkultúra kapcsolatrendszerei ) a Mire jó a popkultúra: Avagy hogyan oktatható a tudományos gondolkodás bölcsészeknek című fejezet szolgálna. Végezetül pedig Wolfgang Iser tanulmánya, A fikcionálás aktusai lenne a középpontban. Az irodalmi művek listája változhat, de az ajánlott irodalomhoz tartoznak az alábbi alkotások: Brandon Sanderson : Perfect State, Elantris, Ködszerzet: Végső Birodalom , Ursula K. Le Guin : A sötétség bal keze , Stanislaw Lem : Solaris , Ed McDonald : Éjszárny , Django Wexler : Ashes of the Sun , Carlos Ruiz Zafón : Marina, A köd hercege.

Alapvető szakirodalom:

Goodman, Nelson: Ways of Worldmaking . Hackett Publishing Company, Indianapolis, 1978.

H.Nagy Péter: Mire jó a popkultúra: Avagy hogyan oktatható a tudományos gondolkodás bölcsészeknek. In.: Alternatívák, A popkultúra kapcsolatrendszerei . Prae Kiadó, Budapest, 2016, 14-64 oldal

Iser, Wolfgang: A fikcionálás aktusai . In.: Az irodalom elméletei IV . Ford.: Katona Gergely. Jelenkor Kiadó, Pécs, 1997, 51-85 oldal

Keserű József: Lehetnek sárkányaid is, A fantáziavilágok építése mint kulturális gyakorlat. Prae Kiadó, Budapest, 2021.

Keserű József: A világépítés komplexitása a fantasyben. In.: Poptechnikák, Komplexitás a népszerű kultúrában . Prae Kiadó, 2022, Budapest, 146-180 oldal

Utazó elméletek, kritikai gyakorlatok

BBN-ESZ-402:153

Helyszín: Múzeum körút 6–8., 34-es terem (földszint)

Időpont: kedd, 14:15–15:45

Oktatók : Lendeczki Kinga ( [email protected] ), Tóth Anna ( [email protected] ) és Tóth Károly ( [email protected] )

A kurzus középpontjában három, a globális perifériáról származó elméletíró és munkásságuk befogadását alapvetően meghatározó műveik közös olvasása áll. 

A Frantz Fanon A föld rabjai (1961), Marta Harnecker A történelmi materializmus alapfogalmai (1969) és Edward Said Orientalizmus (1978) című kötetéből válogatott részletek feldolgozása során különböző vitamódszerek alkalmazásával igyekszünk a művekben tárgyalt főbb problémákat (gyarmati erőszak, imperializmus, a Másik stb.) körüljárni.

A kurzus teljesítéséhez a hallgatóknak a tárgyalt művek egy-egy fő fogalmát bevezető szöveges-vizuális ismertetést kell csoportmunkában elkészíteniük.

  • Fanon, Frantz, A föld rabjai [Les Damnés de la Terre, 1961], ford. Kovács Anikó és Staub Valéria, elősz. Sartre, Jean-Paul és Marton Imre, Bp., Gondolat, 1985 (Politikai gondolkodók).
  • Harnecker, Marta, The Basic Concepts of Historical Materialism [Los conceptos elementales del materialismo histórico, 1969], ed. Suchting, W., [Sydney], USYD Department of General Philosophy, 1976. – a műből vett részleteket magyar fordításban tesszük elérhetővé a hallgatók számára
  • Said, Edward W., Orientalizmus [Orientalism, 1978], ford. Péri Benedek, Bp., Európa, 2000.

További olvasnivalók