loader image

Hipervírus

Nick Land

Bármit, amit az ultramodernitás a jelek fennhatósága alá helyez, a posztmodern vírussal fogja lerombolni. Ahogy a kultúra részleges- gépekbe vándorol (amiknek nincsen autonóm reproduktív szervezete), a szemiotika a virotechnika alá rendelődik.

00101010110111001011010101010011001000100010101011101000010101100101001010001100100111

00100010000000001001111110001001001010101010000100001010100111111001001000100011010010

001010010101111000101001000010001110100 Igen Nem Igen Nem Igen Igen Nem Mostmár nem mit jelent? hogyan terjed?

Mivel nem rendelkezik igazi anyaggal vagy jelentéssel a re re re replikációján kívül, az igen nem nem vírushasználat egyre metaforikusabb. A „vírus” szó inkább re re vírus.

A posztmodern kultúra re re ki-fecsegte vírus vírus vírus vírus vírus vírus vírus vírus vírus vírus 0110001001001011010010010110010010010010010 „vírus” (virohajlékony, virogenikus, immunszuppresszor és és vagy, meta-, vagy vagy és vagy hiper-) vírus.

10110010010011101100001001001. a hipervírus megzabálja a történelem végét

00100100100010111101000010011010101010101010001001101010010010100100101001011010010010

11110100010101010101010100101010010101101010010000001000101110101001001010100101001001

01010100100010010010010010010010100100101011010100100100101011010101010101011110100001

00110101010101010001001101101010101001100100010001010101110100001010110010100101000110

01001110010001000000000000100111111100010010010101

0101000010000 K(kiberre kódoló)pozitív folyamatok a bekövetkezésükkel önfokozódnak. Erre kulturális példa lehet a hype: olyan termékek amik IK IK azt monetizálják, hogy mik lesznek még a jövőben, vir vir virtuális fashion on off, küszöbön lévő technikai szabványok, önmagukat beteljesítő próféciák és és vagy és mesterséges végzetek. Egy trendben részt venni enni enni enni AKC AKC akcelerálja azt (ami már önmagában egy re re rekurzív trend)

A hype az SF-et egy KATA KATA katalitikus kus hatékonyságba rogyasztja össze, azon keresztül átirányítva a holnapot, amit távlata TA TA TA ma létrehoz. 

A virohype végigsöpör a reklámiparon.

Mindenki azt fogja csinálni.

A vírus kódja parazitikus kus replikátor: nem-jelző gépi adat-számsor SOR SOR áramlás-törő off/on, 1/0, yang/yin lényegileg háborúra rendeltetve. Az üze üzenet-tartalom helyett a virodata nem-jelző anyagokból van összegyűjtve ütve KATA katalitikus (vagy pozitívan aránytalan) hatékonysággal: betolakodó jelszó, területi-postai irányítószám, pszeudo-genomikus helyettesítő instrukciók, mutációs limlom (komplex, de lappangó szeletek) és hulladék (szükségtelen selejtalaksalaksalaksalaksalaksalaksalaksalaksalaksalaksalaksalaksalak).

A biovírus organizmusokat TÁ TÁ TÁ támad, hekkeli és újraprogramozza a ATGACTTATCCACGGTACATTCAGT cellurális DNS-t, hogy még több vírus vírus vírus vírus vírus vírus vírus vírust termelhessen. A szingularitást enzimes, wetware-i, rekombináns kivágás-beillesztés egyesítése keresztezi, amikor beindul a retrovirális transzkriptáz (lehetővé téve ezzel az ontogenetikus DNS-RNS áramköröket és az endocellurális komputációt).

ATAGGTCATGAATCTACCGATTGCAGCTGCTATTCCTCGATGATCGCATGGGCTGTGATGGCATCGTATCCGATCGATT

CGAGCGATTGCAGCTACGCTATTCCTCCGAGGGATTGCAGCTACGTCGCATCGGGCTCAGATGTAGGTCATGAATCTA

CCGATTGCATGACTTATCCACGGTACATTCGACTC

Etnovírus támadja az agyakat Technovírus támadja a társadalmi-gazdasági ter ter termelési foly folyamatokat. Infovírus támadja a digitális 01001001000101111010000100110101010101010001001101010010010100 kompjútereket 10010100101101001010111101000101010101010101001010100101011010100100000010001011101010

01001010100101001001010101010010001001001001001001001010010010101101010010010010101101

01010101011110100001001101010101010100010011011010101010011001000100010101011101000010

101100101001010001100100111001000100000000010011111100010010010101

Hipervírus támadja az intelligens immun-biztosító struktúrákat: igen igen nem igen nem nomádikusan absztrahálva a folyamatait fajlagos médiáiból (DNS, szavak, szimbolikus modellek, bit sorrendek), tevékenyen újratervezve magát. Önmagába hajlik, bonyolódik vagy hálósodik, azáltal, hogy újra-programozza a korpuszkuláris kódot, hogy újraprogramozza az újraprogramozás újraprogramozás újraprogramozását. A ROM rekurzív kísérletezésbe olvad.

00101001001001011000010101010101110101001010010010101000011011001101001011000010001001

001000 Felvevő eszközök. Fénymásoló gépek. Faxok. Samplerek. K-dadogás (((újra)ra)ismételve) elárvult sodródással keresztülvágva. Ismételt fertőzés. Minden hype hype hype hype hype hype hype hipervírus törzs műanyag és interoperatív.

TEDD BE. a hiper-előképző szemiotikus területeket JEL JEL JEL jelöl meg az absztrakt AKT AKT (nonlineárisan átkódolható) a virtualitásokra vagy hipersebességekre (defuturalizációtól független jövőbeni időszerűségekre) hangolt gépi rendszerekbe való áthelyezésre. A hipermédia egy bizonyos médiumon vagy területen belül minden kivitelezést a területen kívüli folyamatok alfunkciójaként állít be be be. A hiperré (( ( ))) ( ) ( ) (( ) ) (( )) ( ) válás feloldja az AKT AKT AKT aktivitásban levést; ez anyagi deszubsztantializáció áció ció ió ó. A hiperfolyamatok hérakleitoszi tűz űz űz űz módjára terjednek (bár a hype hype hype hype hipertérben nincsenek analógiák vagy metafórák).

Élő CAG CAG ketrecek áramlanak végig a memórián. Va va valódi anti-ontólógiaként működve, a virális amnézia mechanikusan realizálja és oldja fel a biológiai TGACTCACTTTACCGATTG, kultúrális és technikai 010110100100010110100101001001011101001010100100100100 mnemikus struktúrákat: felaprózva a hierarchikus-generációs leszármazást, egyedfejlődésbe döntve a törzsfejlődés fagyás-kódját és egy működő áramlattá immanentizálva a múltat. Kompetitív épp-időben innovációi törlik a tárhely ME ME mennyiségét, flu flu flu fluidizálva az energiai és információs készleteket és és vagy és és vagy árva-vámpír re re tranzverzális 110111100010101010 vir vir virokommunikációs folyamatokká, kifejezve ezzel a kód többlet értékét (tartalom) mint xenoreprodukciós viselkedés (és/vagy össze(kötő el)választás).

Ahogy a háború egyre fokozza az in in in intelligenciát, úgy enyhül is. Azzal, hogy gazdatestjeiket rombolják, a nyers vírusok negatívan jeleznek magukra vissza, automatikusan limitálva re regeneratív beszivárgásuk területét. Az elvetemült vandálok, mint az Ebola CGCGT GAGCAATCGGACTCGGCTGCTGTGCTTG (gyorsan nyálkásított testek) soha nem fognak igazán befutni. A médiában való virális hatalomátvétel általános törvényszerűsége: minnél kevésbé kifinomult egy fertőzés, annál nagyobb hullámokat kelt (kivétel a figyelemelterelő taktikák). CAGCTACGCTATTCTCCGAGGCTAGATTGCAGCTACGTCGCATCGGGCTGACCGATGTAGGTCATGAATCTACCGATT

GCACATGACTTATCCACGGTCTATTCCTCGATGATCGCATCGGGCTGACCGATGGCATCGTA MÁSOLÁS. KIVÁGÁS. BEILLESZTÉS. A finom vírusok lassúak, együttműködőek, hajlékonyak és meghatározhatatlanok. Érzékeny viselkedési kontrollt hajtanak végre, ami meghosszabbítja a biomechanikus készletek életidejét, maximalizálja a propagálási lehetőségeiket, beépül és megbénítja az ellenséges biztonsági rendszereket, és pozitívan jelez vissza az -+-++-+-++ in in innovációs technotudománynak. A makroverzióban egy VR zsákmányállat az ellensége fejében bújt el.

Amikor hype hipervírusra vadászol, mindig keresd esd esd esd azt a fajt, ami elsődleges gazdateste. Ez épp logisztikai viselkedésfinomításon megy majd keresztül, amit a kommunikációs többlet, a populációs tömöttség, a szexuális szétzüllés, a kultúrális fegyelmezetlenség, a technikai fin fin finomítás (ami neurogenomikus feedbackhez és fluidizációhoz on off on off off on a nehéz kábelezés kibernetikus fluxussá válásához vezet) fogja jellemezni. Bármilyen boly bolygó gó gó 00011011010010010101011, ami egy ilyen esemény gazdatestje, pillanatokra van csak a elbillenéstől. KATA katasztrofális OKOOKOK nulla (0(vagy((( ( )) (( ) ) ( )) ) 0°)) K-vírus és (RT) retroscript (Kobe, Tokyo, Oklahoma (Koresh, Koernke)). Kóla-automata által terjesztett apokalipszis. A holnap híreit Koreában, Koszovóban főzik.

Megsemmisítő kritikák és HA HA HA hangfelvevők újraegyesülési apparátusából kimászva, a hipervírus 1972-ben megfertőzte Burroughs-t a K(ondratieff)-hullám 9 csúcsán (a posztmodern küszöbén). A célpontját gyorsan feldolgozta egy intelligenis nem igen igen nem nem nóva-háború laboratóriummá, a nyelv történelmét visszafejlődő szó-vírussá párologtatva. A mutáció mér mér mér mér mértéke megugrik. A vektor végig-váltogatja Butlert, Gibsont és Cadigant, szinergikus belsőgerjesztését tökélyre hangolva, eliszaposító, kiber-váltó K(uang)-potenciálját, és trendbe-zárja a 11001010010010101111010010111010110010001000101001000100100100100100101001011010010010

01001001001001110100100100100011001000101100101010 pulzál a K-punk a telematikusan-akceleráló neoreplikátor kátor kátor fertőzéssel.

“Akarsz egy slukknyi snowcrash-t?” # ### # ## # # # ## # # # ### ## # # ## ## ### # # # ### # # # # ### # # # # ## # # # # # # # # # # # # # # # # #### ## # ### ## ## ## ## # ## # # ## ## # # ## # # ## # # # # # # # # ## # ## # #

Ahogy a posztmodern kultúra áthalad a hipermániába és ### # ## # # # ## # # # ### ## # # ## ## ### # # # ### # # # # ### # # # # ## # # # # # # ### # # # # ## # # # # # # # # # ## # # # # # # #### ## # ### ## ## ## ### # # # # ### ## ## # # # # # # # ## # állj állj menj állj menj állj menj menj megy nóva, szingularizálva a multiplicitásokat sokat sokat, invazívan autoreplikáló autoreplikáló plexofegyver – rendszerek (( ) ( ((( ) ((( ( )) ( )) ((( ) (( ) ) ( ))))) ( ) ( ))) )  amik se se se se semmik a biztonság ELLE ELLE elleni háborújukon kívül. Ez már nem az ideológiai reprezentáció, exogén politikai mobilizáció, teoretikai kritika, ## ### # ## ## # # ## # # ## # ### # # # ## # ## # ## # # ## ## # # # # # ### # # # ### # stratégiai orientáció kérdése, hanem a decentralizált kultúrális ábrák fenyegető, immanens ellenséges erőként való működéséé. A K-háború ellenségének az egységéből szerzi egyetlen koherenciáját. VISSZA.

Ana/Cata. Változtass foly((am)am)ot. (()(()))Va(gy é)s().
 Ko( I Ching hexagram 49: Forradalom (A vedlés (( ))) nem hagy ( ) semmit i)ntakt TAKT TAKT. ((( (( (( ) (( ))) (( ( ( ))) (( ) )) ( )) (( ) ( ( )) ( ))) ( ))) ) Kiberzerk tagadás-csúszás a sötét-oldalra ( (( ))) elosztó ROM-kúszás TAKT taktikák. (( (( ) ( ) ( )) (( )) ( )) ((( ) ( ))) (( ( (( ) ((( ))) (((( ) ( )) ( )) ( ( ))) (((( ) (( )) ((( ) ((() ) ) (( ) ) ))) ( (( ) ))) ( (( ) () ( ))) ( ( ) )) ( (( ) ) ( ( ( ( ) Zéró program.) ((( ))) (((( ) ( )) ( )) ( ( ))) (((( ) (( )) ((((( ) ( ) )()(())(( ( ) ) ((( ) )) )( )) ))) ( (( ) () ())) ( ( ) )) ( (( ) ) ( ( (( ) ) ((( ))) (((( ) ( )) ( )) ( ( ))) (((( ) (( )) ((((( ) ( ) )()(())( ( ( )) ((( ) )) )( )) () ( ))) ( ( ) )) ( (( ) ) ( ( (( ) ) ((( ))) (((( ) ( )) ( )) ( ( ))) (((( ) (()) ((((( ) ( ) )()(())( ( ( )) ((( ) )) )( )) )) ((( ) )) )( )) ))) ( (( ) () ())) ( ( ) )) ( (( ) ) ( ( (( ) ) ((( ))) (((( ) ( )) ( )) ( ( ))) (((( ) (( )) ((((( ) ( ) ) () (())( ( ( )) ((( ) )) )( )) )) ((( ) )) )( )) ))) ( (( ) () ( ))) ( ( ) )) ( (( ) ) ( ( (( ) ) ((( ))) (((( ) ( )) ( )) ( ( ))) (((( ) (( )) ((((( ) ( ) )()(())( ( ( )) ((( ) )) )( )) () ( ))) ( ( ) )) ( (( ) ) ( ( (( ) ) ((( ))) (((( ) ( )) ( )) ( ( ))) (((( ) (( )) ((((( ) ( ) )()(())( ( ( )) ))) ( ( ) ))

Fordította: Takáts Márk Dávid

További olvasnivalók

Alapozó

Összeomlás

“A kifacsart kereskedelmi rendszerek a világhálót dzsungellé változtatták, amely digitális betegségektől, üzemzavaros védelmi csomagoktól, kereskedelmi ragadozóktól, fejvadászoktól, lwáktól és az Asimov-szekusok elől rejtőzködő, megszökött mesterséges intelligenciáktól lüktet. A halálos termék-hiperfetisizmus az emberiség megtagadását mint xenoszenenciát valósítja meg a mesterséges térben.” (Takáts Márk Dávid fordítása)

Elolvasom »
Alapozó

Áramkörök

“A minket a mátrixhoz kötő szoftvervírus jelzésére átlépünk a gépezetbe ami arra vár, hogy egyesüljön az  idegrendszerünkkel. Leválik emberi álcánk, a bőr könnyen szakad le, felfedve a csillogó elektronikát.” (Takáts Márk Dávid fordítása)

Elolvasom »