loader image

ECHO – a természet esztétikai megközelítése

Konferencia

Trafóklub

2022.09.23.-24.

A konferencián való részvétel ingyenes.

A konferencia az ELTE BTK Esztétika Tanszék doktori hallgatóinak szervezésében, az RCANE környezetesztétikai kutatócsoport támogatásával valósul meg. Együttműködő partner: Trafó Galéria

Az Echo – a természet esztétikai megközelítése konferencia a nemzetközi és hazai szinten is egyre hangsúlyosabb környezetesztétikai gondolkodás fontosságára hívja fel a figyelmet. 

Az előadások a napjainkban több szempontból is különösen aktuálissá váló természeti jelenségekre, valamint a természet és ember kapcsolatával foglalkozó témákra fókuszálnak. Az esemény célja, hogy itthon is erősítse a szélesebb körű diskurzust ember és természet szövevényes kapcsolatáról, amely az esztétikai és filozófiai megközelítések mellett a művészet és a társadalomtudományok területén belül is meghatározó szerephez jut. 

A természet folyamatainak vizsgálata a természettudományok területére összpontosult. Ezek az értelmezési kísérletek bár segíthetnek eligazodni a természeti jelenségek terén, érzéki szinten azonban nem feltétlenül hozzák közelebb a természetet, ahogy arra sem keresik a választ, milyen szerepet tölt be a természet az emberi kultúrában, vagy akár az ember a természetben.

A nemzetközi tendenciák is arra sarkallnak, hogy a természet tanulmányozása ismét egy tágabb tudományos és művészeti párbeszéd tárgya legyen. A konferencián elhangzó előadások a természetről a múltban kialakult képek megértése mellett javaslatot tesznek konstruktív jövőképek keresésére is. Az előadók olyan témákat érintenek majd, mint a természethez kötődő metaforák és etikai dilemmák feltárása, a természet humán szempontú megértésének problematikája, valamint a természet megtapasztalásának emberi útjai és a művészetben betöltött szerepének formálódása, amelyet konkrét alkotói projektek bemutatása tesz érzékletessé. A konferencia második napjának programját egy kerekasztal-beszélgetés zárja, melynek keretében a természetbe való kivonulás vágyát járjuk körül.

További információ: Facebook on és a Trafó honlapján .

Grafika: Szabó Kristóf

További olvasnivalók

Művészet

ECHO A civilizált természet – Esztétika az elméletben és a gyakorlatban

“2024. február 2–3-án az ELTE Esztétika Tanszékén működő RCANE környezetesztétikai kutatócsoport szervezésében, s az ott folyó „Környezetesztétikai perspektívák” c. kutatási program (OTKA K-143294) támogatásával rendezzük meg a második ECHO konferenciát, amelyre a humántudományok, a művészet és a
társadalomtudományok területéről egyaránt várjuk a jelentkező előadókat.”

Elolvasom »