loader image

Bevezetés Andreas Reckwitz modern szubjektumkultúra elméletébe

Keskeny András előadása

Óraabsztrakt

A szubjektumkultúrák létezése par excellence modern jelenség. A nemzetközi reputációjú német kultúrszociológus Andreas Reckwitz szerint a modernitás szubjektumkultúrája nem egységes és homogén, nem egyedüli, történetileg pedig még véletlenül sem állandó. Reckwitz úgy véli, hogy a modernitás története során folyamatosan termeli a különféle egyszeri és egyedi szubjektum kultúrákat, amelyek kortárs riválisaikkal állandó kulturális konfrontációkban állnak és a kulturális dominancia megtartásáért vagy megdöntéséért versenyeznek. Ugyanakkor mindegyik történeti és kortárs modern szubjektumkultúráról elmondtható, hogy elemeiben heterogén eredetű, ezért formájában töredezett, ill. töredékes, kulturális mintáiban rétegzett, szerkezetét tekintve pedig belső elválások jellemzik, egyszóval, ahogy Reckwitz írja: hibrid. Ezek az önmagukban sem stabil szubjektumkultúrák időlegesen mégis relatíve stabil kulturális hegemóniára tehetnek szert a modernitás egyes történeti periódusaiban, szemben az aktuális ún. szubhegemón, nem hegemón vagy ellenkulturális szubjektumkultúra formákkal. Reckwitz szerint az 1970-es és 1990-es évek átmeneti szakasza után ma a későmodern társadalmakban a fogyasztói kreatívszubjektumkultúra számít a hegemón szubjektumkultúrának.

További olvasnivalók

Művészet

Keskeny András: Ma újra Marienbadban, holnap Mariupolban? – Posztszocializmus, retrotópiák, és az időkomplex Legát Anna Franciska, Olajos Ilka, és Takáts Fruzsina munkáiban

“Ahogy a modernitásban óriási karriert befutott  utópia  szót Morus alkotta meg, úgy kíván Bauman is egy új, az utópia régi fogalmát újragondoló kifejezést alkotni. De a Morus által ógörög szavakból képzett utópia szó a „nem-hely” és a jó hely szóösszetételének optimista kicsengésű nyelvi játéka, a retrotópia viszont „múlt helyet”, ha én is játszani akarnék a szavakkal, azt írnám, magyarul „hűlt helyet”, ti. „a múlt hűlt helyét” jelenti.” (Keskeny András írása)

Elolvasom »